Tartalomhoz ugrás
Agrotrack2000 Kft > Termékeink
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Az alábbiakban tájékozódhat az Ön adatainak kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes információkról.
Adatkezelő:
Cégnév: Agrotrack 2000 Kft.
Székhely: 8971 Kerkabarabás, Rákóczi utca 14.
Cégjegyzékszám:20-09-063644
Nyilvántartó cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
E-mail: lent@agrotrack2000.hu
Telefon: 06305972582
Vezető tisztségviselő: Tompa Judit Valéria
Ha az adatvédelemmel, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, kérjük vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel:
Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Név: Agrotrack 2000 Kft.
Cím: 8960 Lenti, Kossuth út 3/a.
E-mail: lenti@agrotrack2000.hu
Telefon: 06305972582
Az Ön személyes adatai gyűjtése, kezelése és felhasználása
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatal összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jog személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatvédelmi indcidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
A www.agrotrack2000.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés:
1)    A www.agrotrack2000.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
2)    A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
3)    A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letítlhatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható.
Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése
Információ kérés
Az infotv. 65 § (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre és célja:
   
         Adat
     
          Cél
     
név
     
azonosítás
     
e-mail cím
     
Kapcsolattartás, igény  pontosítása, információ adás
     
telefonszám
     
Kapcsolattartás, igény  pontosítása, információ adás
     
Kérdés/kérés tartalma
     
Válaszadás input adata
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
Az adatkezelés folyamata:
a)     az érintett a ma által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b)     Az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c)     Az adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.
Aánlatkérés
Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és6vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
Az adatkezelés folyamata:
a)     az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, email-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b)    az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c)     Az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.
Megrendelés
Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása ésaz ezekhez szükséges kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
Az adatkezelés folyamata:
a)     az érintett a mag által választott módon (személyesen, telefonon, email-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b)    az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c)     az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
d)    a megrendelő teljesítés igazolást ad ki.
e)     az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.
Vissza a tartalomhoz